May ilang group work ang pinagawa sa amin ng titser. Ito ang ilan.

Walong Parisan ng Pangungusap:

S1+P1

Ang kapalingiran ay dapat alagaan.

S1+P2

Ang basura ay dapat hiwalayin at itapon sa tamang lugar.

S2+P1

Ang mga ilog at dagat ay dapat linisin.

S2+P2

Sina Ying at Yang ay naglilinis ng kalsada at nagtatanim ng halaman.

P1+S1

Dapat linisin natin ang ating kapaligiran.

P2+S1

Dapat hiwalayin at itapon ang ating basura sa tamang lugar.

P1+S2

Nagtatanim ng halaman sina Brad at Pitt.

P2+S1

Nagtatapon ng basura at nagtatanim ng basura sina Justin at Bieber.

Italic=Simuno

Underline=Panaguri

Advertisements